EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
PROJEKTRESULTAT

ChangeBest - Project Brief and Newsletters

projectbriefVad är betrakta som en "ny" energieffektiviseringstjänst (EES) och hur testas dessa nya EES inom ChangeBest?

I denna korta text beskrivs bakgrund, målformuleringar och aktiviteter inom ChangeBest. I sex utgåvor presenterar ChangeBest’s nyhetsbrev de viktigaste milstolparna och projektresultaten.

 


ChangeBest Brochure - Energy Efficiency Services, Good Practice Business Models and Successful Market Developments

brochure8Broschyren ger en fullständig överblick av huvudresultaten från ChangeBest, en insikt i strategisk produktutveckling samt ett antal goda exempel på nya EES. En förteckning ges över alla nya EES som har utvecklats med stöd av ChangeBest. Broschyren avslutas med rekommendationer och slutsatser för en påskyndad marknadstillväxt av EES inom EU.

 

 


ChangeBest Guide - Strategic product development for the energy efficiency service market

sg3Denna guide till strategisk produktutveckling innehåller bakgrundsinformation och steg-för-steg-instruktioner för att ta fram en framgångsrik EES. Vilka är kunderna, vilka behov har de och vad efterfrågar de? Hur stor är marknadspotentialen? Är det rätt timing? Hur pass krävande är utförandet? Är avkastningen värd risktagandet? Vilken är drivkraften, affärsmodellen, konkurrensfördelarna? Finns det en säker finansieringslösning?

Hur ska marknadsföringen gå till? Dessa är några av de frågor som behandlas i denna rapport på 50 sidor.


ChangeBest Case Studies - new Energy Efficiency Services

cs2

Under ChangeBest har 48 nya EES utvecklats och testats i 16 EU-länder. De nya EES täcker många olika tillämpningsområden och kundsegment.

Rapport ger en full överblick och analys av de 48 nya EES..

 

 


ChangeBest Report - Conclusions and recommendations

conclusions2

I denna rapport presenteras slutsatser och rekommendationer för hur politiska åtgärder kan stödja en vidareutveckling av EES marknaden i EU och på medlemslandsnivå. Vilken är marknadssituationen i EU? Vilken marknadsutveckling och typ av nya EES kan betraktas som lovande? Vilka politiska styrmedel kan på ett effektivt sätt främja en fortsatt marknadsutveckling?

Rapporten sammanfattar ChangeBest rekommendationer för ett politiskt ramverk till stöd för EES marknaden.


National country reports and the Cross-country analysis of the energy efficiency business in 18 countries and regions

ChangeBest har genomfört och publicerat kartläggningar av EES marknaden i 18 EU-länder. I en sammanfattande rapport analyseras marknadssituationen på EU-nivå.


Cross-partner report mapping the starting point of partners from practice in the EES market!

En redogörelse för olika branschpartners utgångspunkt på EES marknaden. Branschpartners kan vara energiföretag, energitjänsteföretag (ESCOs) eller andra marknadsaktörer som utvecklar och testar nya EES med stöd av ChangeBest.


Analysis of policy mix and development of Energy Efficiency Services!

En utvärdering av positiva och negativa effekter som politiska åtgärder har på tillhandahållandet av EES. Hur kan politiska åtgärder stimulera energibesparingar? Hur kan de påverka efterfrågan på och tillhandahållande av EES?


Economic incentives and barriers for EES and the relation between Energy companies and ESCOs!

En analys av befintliga ekonomiska incitament och marknadsbarriärer.


Analysis of the potential market volume for energy efficiency services

Analys av marknadspotential till stöd för energiföretag, energitjänsteföretag och andra aktörer som marknadsför EES.


List of ESCO-related projects!

En förteckning över projekt till stöd för Energitjänstedirektivet (ESD) och en vidareutveckling av marknaden för energieffektiviseringstjänster.


a hjälp av projektets ordlista i de fall då begrepp och formuleringar i ovanstående rapporter är oklara: ChangeBest glossary.

 

 

Senaste nytt

Complete energy efficiency services and engineering for the processing industry

news1

Läs mer...
 

Energy Performance Contracting with integrated building envelope energy efficiency measures

news2

Läs mer...
 

Energy Performance Contracting with integrated building envelope energy efficiency measures

news3

Läs mer...
 

Save your house by saving energy!

news4

Läs mer...
 

Energy efficient services development in Canary Islands hotels

news5

Läs mer...
 

Strategic energy efficiency dialogue

news6

Läs mer...
 

Circulation pump exchange programme B2C

news7

Läs mer...