EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
Rezultati projekta

ChangeBest – Predstavitev projekta in novice

projectbrief

Kaj je »nova« storitev učinkovite rabe energije? In kaj preizkusi v praksi projekta ChangeBest? Katere so glavne ugotovitve ChangeBest projekta?

V predstavitvi projekta so na dveh straneh na kratko povzeti izhodišča, cilji in naloge ChangeBest projekta.

V šestih številkah ChangeBest novic pa najdete informacije o glavnih mejnikih projekta in kratek povzetek rezultatov projekta.


ChangeBest brošura - Storitve učinkovite rabe energije, Poslovni modeli dobre prakse in uspešen razvoj trga

brochure8

Brošura prinaša pregled rezultatov ChangeBest projekta.

Na nekaj straneh so predstavljene osnovne informacije o razvoju donosnih novih ES-URE iz ChangeBest projekta in izbranih primerih dobre prakse.

Brošura vključuje tudi seznam vseh ES-URE, ki so bili razviti v okviru projekta ChangeBest, ter zaključke in priporočila za pospešitev rasti trga ES-URE.

 


ChangeBest vodnik – Strateški razvoj storitev učinkovite rabe energije

sg3

Vodnik vključuje osnovne smernice za razvoj storitev učinkovite rabe energije in njihovo pripravo po korakih.

Kdo so stranke in kaj potrebujejo? Kako velika je poslovna priložnost? Je projekt časovno dobro usklajen? Kaj vse bo potrebno za njegovo izvedbo? Ali zaslužek upravičuje tveganja? Kakšni so motivacija, poslovni model in konkurenčna prednost? Kako zagotoviti financiranje? Katera je prava tržna strategija? Kako priti do najboljšega razpoložljivega strokovnega znanja in izkušenj?

Odgovore na ta in druga vprašanja boste našli na 50 straneh vodnika za strateški razvoj ES-URE.


ChangeBest primeri iz prakse – Nove storitve učinkovite rabe energije

cs2

V času trajanja projekta ChangeBest je bilo v 16 državah članicah EU razvito in v praksi preizkušeno 48 novih ES-URE, ki pokrivajo različna področja uporabe in različne skupine strank.

Poročilo prinaša pregled in analizo vseh 48 ChangeBest preizkusov v praksi.

 

 


ChangeBest poročilo - Zaključki in priporočila

conclusions2

Poročilo predstavlja zaključke projekta ChangeBest in priporočila za pripravo politik, ki bodo v podporo razvoju ES-URE, tako na ravni Evropske unije, kot tudi na ravni držav članic.

Kakšen je položaj na evropskem trgu ES-URE? Kakšen razvoj in kateri ES-URE so najbolj obetavni? Kateri zakonodajni instrumenti so lahko v največjo pomoč?

V poročilu so zbrana priporočila ChangeBest projekta za oblikovanje primernega zakonodajnega okvira za pospeševanje razvoja trga ES-URE.

 


Nacionalna poročila in skupen pregled stanja na področju storitev učinkovite rabe energije v osemnajstih državah in regijah

Skupen pregled stanja na področju storitev učinkovite rabe energije v osemnajstih državah in regijah, ki so sodelovale v ChangeBest projektu, pripravljen na podlagi 18 nacionalnih poročil o trgih ES-URE.


Pregled statusa partnerjev iz prakse na trgu ES-URE

Vključuje pregled statusa partnerjev iz prakse na trgu storitev učinkovite rabe energije pred začetkom projekta ChangeBest. Partnerji iz prakse so energetska podjetja ali podjetja za energetske storitve, ki so v okviru ChangeBest projekta razvila in v praksi preizkusila nove storitve učinkovite rabe energije.


Analiza politik in razvoja storitev učinkovite rabe energije

Predstavlja vrednotenje pozitivnih in negativnih vplivov zakonodajnih ukrepov na zagotavljanje storitev učinkovite rabe energije. Na kakšen način zakonodajni ukrepi spodbujajo zmanjšanje rabe energije? Kako lahko vplivajo na povpraševanje in ponudbo ES-URE?


Ekonomske spodbude in ovire za ES-URE ter razmerje med energetskimi podjetji in podjetji za energetske storitve

Prinaša analizo obstoječih ekonomskih spodbud in opozarja na pomembnost nekaterih ekonomskih tržnih ovir.


Analiza potencialnega tržnega volumna za storitve učinkovite rabe energije

Predstavlja podporo energetskim podjetjem in podjetjem za energetske storitve pri vstopu na B2B in B2C trg ES-URE.


Seznam projektov v povezavi s podjetji za energetske storitve

Izvajanje Direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah (ESD) in nadaljnji razvoj trga storitev učinkovite rabe energije podpira kar nekaj različnih projektov.


Če kateri od izrazov, uporabljenih v poročilih, ni jasen, prosimo, da uporabite naš ChangeBest slovar.

 

Primeri dobre prakse

Celovite storitve učinkovite rabe energije in inženiring za predelovalno industrijo

news1

Read more text
 

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije z vključenimi ukrepi učinkovite rabe energije na ovoju stavbe

news2

Read more text
 

Povečanje energetske učinkovitosti hladilnih sistemov

news3

Read more text
 

Celovita prenova večstanovanjske stavbe s prihranki energije

news4

Read more text
 

Razvoj storitev učinkovite rabe energije za hotele na Kanarskih otokih

news5

Read more text
 

Strateški dialog na področju energetske učinkovitosti

news6

Read more text
 

Program zamenjave obtočnih črpalk v gospodinjstvih

news7

Read more text