EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
PROJEKTA REZULTĀTI

ChangeBest – Projekta kopsavilkums un jaunāko ziņu izlaidums

projectbrief

Kas ir uzskatāms kā ‘’jauns’’ Energoefektivitātes pakalpojums? Kādi rezultāti tika sasniegti ChangeBest izmēģinājumu laikā? Kādas ir galvenās ChangeBest atziņas?

Šajā ziņojumā pavisam īsi ir apskatīti galvenie ChangeBest mērķi, uzdevumi un sasniegtie rezultāti.

Projekta laikā tapušajos sešos jaunāko ziņu izlaidumos ir iespējams uzzināt galvenos rādītājus, kuri tika uzrādīti katrā projekta posmā un īsu pārskatu par projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem.


ChangeBest buklets – Energoefektivitātes pakalpojumi, veiksmīgu piemēru biznesa modeļi un tirgus attīstības scenāriji

brochure8

Šajā bukletā ir iespējams iegūt visaptverošu informāciju par ChangeBest projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem.

Bukletā īsumā ir aprakstīta galvenā doma, kas ir pamatā pelnošu EEP izstrādē, ChangeBest sniegtajam atbalstam jaunu EEP izstrādē un izvēlēti spilgtākie piemēri, kas tapuši projekta laikā. Bukletā ir atrodams pilns ChangeBest atbalstīto EEP saraksts un vairāki ieteikumi un projekta laikā gūtie atzinumi, lai sekmētu EEP straujāku izaugsmi.ChangeBest vadlīnijas – Stratēģiska pieeja pakalpojumu attīstībā priekš EEP tirgus

sg3

Šajās vadlīnijās ir aprakstīta pamata informācija un sniegtas detalizētas instrukcijas un ieteikumi, kas ņemami vērā veidojot jaunu energoefektivitātes pakalpojumu.

Kas ir potenciālie klienti un ko viņi sagaida? Kādas ir iespējas? Vai šobrīd ir īstais laiks? Kas nepieciešams, lai īstenotu projektu? Vai sagaidāmā atdeve ir pietiekama, lai attaisnotu risku? Kāda ir motivācija, biznesa modelis, iespējamās konkurētspējas uzlabošanas iespējas? Kā iegūt finansējumu? Kāda ir atbilstošākā mārketinga stratēģija? Kur iegūt labāko pieejamo pieredzi? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kuri ir apskatīti šajās 50 lapas pušu biezajās vadlīnijās.


ChangeBest īstenotie projekti – jauni energoefektivitātes pakalpojumi

cs2

ChangeBest projekta laikā kopumā tika izstrādāti 48 jauni EEP, kas ir izmēģināti 16 dažādās Eiropas Savienības valstīs.

Jaunizstrādātie EEP tika izveidotie dažādiem pielietošanas mērķiem un atšķirīgiem klientu segmentiem.

Šajā ziņojumā ir iespējams iepazīties ar visu 48 izstrādāto EEP pārskatu un analīzi.

 


ChangeBest atskaite- Secinājumi un ieteikumi

conclusions2Šajā ziņojumā ir iekļauti secinājumi un rekomendācijas, kas ņemami vērā izstrādājot EEP atbalstošus politiskos instrumentus. Tiek sniegtas rekomendācijas gan visas Eiropas Savienības, gan atsevišķu dalībvalstu līmenī.

Kāda ir pašreizējā tirgus situācijas Eiropā? Kādu virzienu attīstība un EEP uzrāda visaugstāko potenciālu? Kurš politiskais instruments izrādās vislietderīgākais?

Šajā atskaitē ir apkopotas ChangeBest rekomendācijas efektīvam politiskajam ietvaram, kas sekmētu EEP tirgus attīstību.


Atsevišķo valstu atskaites un starpvalstu darbības analīze energoefektivitātes pakalpojumu jomā 18 valstīs un reģionos

Starpvalstu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju analīze 18 dažādās dalībvalstīs un reģionos, kuras piedalās ChangeBest projektā. Analīze balstīta uz attiecīgo 18 valstu atskaitēm par energoefektivitātes pakalpojumu tirgu.


Dažādu valstu partneru atskaites par pieredzi uzsākot darbību EEP tirgū

Aprakstīts katra partnera sākotnēja pieredze uzsākot darbību energoefektivitātes pakalpojumu tirgū. Partneri, kuri ieviesa pasākumus, ir energokompānijas vai ESKO, kuras ChangeBest ietvaros izstrādā un ievieš EEP.


Dažādu politisko instrumentu ietekmes analīze uz Energoefektivitātes pakalpojumu tirgus attīstību

Tiek sniegts Energoefektivitātes pakalpojumu (EEP) pārraudzības politisko instrumentu pozitīvo un negatīvo aspektu izvērtējums. Kā politiskie instrumentu kopums varētu stimulēt enerģijas ietaupījumu? Kā tie var ietekmēt EEP pieprasījumu un piedāvājumu?


EEP ieviešanas ekonomiskais atbalsts un šķēršļi, kā arī energokompāniju un ESKO savstarpējā mijiedarbība

Tiek sniegta esošo ekonomiskas atbalsta mehānismu analīze un izvērtēta atsevišķu ekonomisko barjeru nozīmība.


Energoefektivitātes pakalpojumu tirgus potenciāla izvērtējums

Nodrošina vispārēju atbalstu, kas palīdz energokompānijām un energoservisa kompānijām iekļūt B2B un B2C EEP tirgos.


Saraksts ar ESKO saistītajiem projektiem

Ir atrodami vairāki projekti, kuri vērsti uz Energopakalpojumu Direktīvas ieviešanu un tālāku Energoefektivitātes pakalpojumu tirgus attīstību.


Ja atsevišķi atskaitēs atrodamie termini nav skaidri, tad aicinām neskaidros jautājumu meklēt ChangeBest vārdnīcā.

 

 

Labās prakses piemēri

Pilna spektra energoefektivitātes pakalpojumi un inženierpakalpojumi apstrādes rūpniecībai

news1

Read more text
 

Energoefektivitātes līgums (EEL), ietverot ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes pasākumus

news2

Read more text
 

Saldēšanas sistēmu energoefektivitāte

news3

Read more text
 

Saglāb savu mājokli, taupot enerģiju!

news4

Read more text
 

Energoefektivitātes pakalpojumu izstrāde Kanāriju salu viesnīcām

news5

Read more text
 

Stratēģisks energoefektivitātes dialogs

news6

Read more text
 

Cirkulācijas sūkņu apmaiņas programma B2C (bizness klientam)

news7

Read more text