EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
PROJEKTI RESULTAADID

ChangeBest – Projekti kokkuvõte ja uudiskirjad

projectbrief

Mis asi on “uus” energiateenus? Mis toimub ChangeBest heade praktikate sektoris? Millised on ChangeBest põhilised stoorid?

Käesolevas projekti kokkuvõttes tuuakse lugejani kahel lehel projekti taust, eesmärgid ja saavutatavad ülesanded.

ChangeBest kuues uudiskirjas leiad ülevaate projekti käigust, põhilistest saavutustest ja lühikokkuvõtte toimuvast.


ChangeBest broshüür – Energiasäästu teenused, Heade Praktikate Ärimudelid ja Edukas turuarendus

brochure8

Projektipartnerite ühise tulemina valminud broshüür võtab kokku kogu projekti sisu.

Mõnel leheküljel antakse ülevaade kasumlike energiateenuste arendamisest, uutest teenustest, mida Change Best projekt on toetanud ja tuuakse välja valikulised heade praktikate näited.

Broshüür toob välja terve nimekirja EES teenuseid, mida ChangeBest on toetanud ja annab olulise rea soovitusi ja kokkuvõtteid selleks, et EES turg saaks olulisel määral kasvada.


ChangeBest Suunajuht - Strateegiline tootearenduse juht energiateenuste turule

sg3

Käesolev suunajuht esitleb taustainformatsiooni ja samm-sammult läbiviidavat arendust, et disainida edukas energiateenuste toode.

Kes on need kliendid ja mida nad vajavad? Kui suur on võimaluste väli? Kas ajastus on õige? Mida peab tegema, et idee ellu viia? Kas tulem on riski väärt? Mis on motivatsioon, ärimudel, konkurentsi eelis?  Kuidas seda kõike rahastada?  Mis on õige turustusstrateegia? Kus asub võimalikest parim oskusteave? Siin on vaid mõned küsimused, mis saavad vastuse Suunajuhi üle 50 leheküljelises uuringus.

 


ChangeBest juhtumiuuringud – uued energiasäästu teenused

cs2

ChangeBest projekti jooksul arendati välja 48 uut  energiateenust ja katsetati neid 16 Euroopa Liidu riigis.

Need uued teenused katavad erinevaid tootesegmente ja kliendisektoreid.

Käesolevas raportis leiate täieliku ülevaate ja analüüsi kõikidest 48 teenusest.

 


ChangeBest Raport – kokkuvõtted ja soovitused

conclusions2

 

Käesolev raport esitleb kokkuvõtteid ja soovitusi poliitstarteegiate elluviimiseks, mis  toetaksid EES arengut. Nimetatud starteegiaid vaadeldakse nii Euroopa Liidu, kui ka üksiku liikmesriigi tasandil.

Mis on Euroopa üldine turusituatsioon? Millised arengud ja EES on enim lootustäratavamad? Milline poliitstarteegia on kõige tõhusam?

Käesolevas raportis anab ChangeBest soovitusi sobivate poliitikate elluviimiskes, et juurutada EES turgu.

 


Siseriiklikud  turuülevaated ja energiasäästu ettevõtete analüüsid 18 riigis ja regioonis

Energiasäästu teenustega tegelevate ettevõtete süvaanalüüs 18 riigis ja regioonis, kes osalesid ChangeBest projektis, tuginedes 18 riigi turuanalüüsidele energiasäästu teenuste sektoris.


Projektipartnerite raport, mis kaardistab praktikapartnerite alguspunkti, millega nad sisenesid EES turule

 

Sisaldab kirjeldusi praktikapartnerite turusisenemisest EES turule.

Praktikapartnerid on energiaettevõtted või ESCOd, kes arendavad või testivad uusi energiatõhususele suunatud teenuseid ja kes on saanud sisulist tuge ChangeBest projektist.

 


Erinevate poliitikate analüüs Energiateenuste arenguks

Raport esitleb erinevate poliitikate positiivseid ja negatiivseid efekte energiasäästu teenuste (EES) juurutamisel. Kuidas erinevad poliitikad stimuleerivad energiasäästu? Kuidas erinevad poliitikad saavad mõjutada ja soodustada EES teenuste laialdasemat kasutuselevõttu?


Majanduslikud soodustused ja barjäärid EES teenuste juurutamisel ja nende suhe energiaettevõtete  ESCOde majandusnäitajatele

Raport esitleb erinevate majanduslike soodustuste mõjude analüüsi ja erinevate turutõkete stimuleerivat mõju.


Potentsiaalse energiasäästu teenuste turumahu analüüs

Raport pakub üldist tuge ja assisteerib ettevõtteid ja ESCOsid  B2B ja B2C EES turule sisenemisel.


ESCO-dega seotud projektide andmebaas

Siit nimekirjast leiad rea Euroopa Liidu energiateenuste direktiivi rakendamisele kaasaaitavate projektide nimekirja, mis toetavad energiasäästu teenuste turu juurutamist.


Kui mõni terminoloogia on sulle ülalloetletud raportites võõras, kasuta meie ChangeBest sõnastikku.

 

 

Case Studies

Täielikud energiatõhususe teenused ja tehnika töötleva tööstuse jaoks

news1


Loe lisa...
 

Energiatulemuslikkuse lepingud (EPC-d) koos integreeritud hoone välispiirde energiatõhususe meetmetega

news2

Loe lisa...
 

Energiatõhusus jahutussüsteemidele

news3

Loe lisa...
 

Päästa oma maja säästes energiat!

news4

Loe lisa...
 

Energiatõhususe teenuste arendamine Kanaari saarte hotellides

news5

Loe lisa...
 

Strateegiline energiatõhususe dialoog

news6

Loe lisa...
 

Tsirkulatsioonipumba vahetusprogramm B2C

news7

Loe lisa...