EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
Резултати

ChangeBest – Проектен фиш и информационни бюлетини

projectbrief

Какво е „нова” енергийно-ефективна услуга? Какви са пилотните реализации по проекта ChangeBest? Кои са акцентите на проекта ChangeBest?

Проектният фиш съдържа резюме, цели и задачи на проекта ChangeBest.

В шестте броя на информационния бюлетин на проекта ChangeBest са публикувани основните дейности по проекта и резултати.

 


ChangeBest: Брошура – Енергийно-ефективни услуги, бизнес модели на добри практики и успешни пазарни начинания

brochure8

Тази брошура представя пълен преглед на резултатите от проекта ChangeBest.

На няколко страници е изложено описание на разработването на рентабилни ЕЕУ, на новите ЕЕУ, подкрепени от проекта ChangeBest, както и избрани примери за добри практики

Брошурата съдържа и пълен списък на ЕЕУ, подкрепени от проекта ChangeBest, както и препоръки и заключения за ускоряване нарастването на пазара на ЕЕУ.

 


ChangeBest: Ръководство – Стратегическо разработване на продукти за пазара на енергийно-ефективни услуги

sg3

Това ръководство представя основна информация и подробни инструкции за съставянето на енергийно-ефективни услуги.

Кои са потребителите и от какво се нуждаят? Колко голяма е възможността? Подходящ ли е моментът? Колко ще струва изпълнението? Възвръщаемостта на инвестицията струва ли си риска? Каква е мотивацията, бизнес моделът, конкурентното предимство? Как да се финансира? Коя е правилната маркетингова стратегия? Къде може да се намери най-доброто ноу-хау?

Това са някои от въпросите, разглеждани в 50-те страници на Ръководството.


ChangeBest: Пилотни реализации – нови енергийно-ефективни услуги

cs2

В рамките на проекта ChangeBest бяха разработени и тествани 48 нови ЕЕУ в 16 страни-членки на ЕС.

Тези нови ЕЕУ обхванаха различни сфери на приложение и сегменти клиенти.

Този документ включва пълен преглед и анализ на всички 48 ЕЕУ.

 

 


ChangeBest: Доклад – Заключения и препоръки

conclusions2

Този доклад представя заключенията и препоръките за стратегическа политика, подкрепяща развитието на ЕЕУ на общо-европейско ниво и на национално ниво.
Какво е състоянието на пазара за ЕЕУ в Европа? Кои са обещаващите нови ЕЕУ и бизнес начинания? Кои инструменти на политиката могат да допринесат в най-голяма степен?
В този доклад са представени препоръки за подходящи зоконодателни и политически рамки за стимулиране пазара на ЕЕУ.

 


Национални доклади и сравнителен анализ, обхващащ всички държави, на бизнеса с енергийна ефективност в 18 държави и региони

Анализът на бизнеса с енергийна ефективност в 18 държави и региони, участващи в проекта ChangeBest е направен въз основа на съответните 18 национални доклада за пазарите на енергийно-ефективни услуги.


Cross-partner report mapping the starting point of partners from practice in the EES market

Включва отправната точка на партньорите от практиката на пазара на енергийно-ефективни услуги. Партньорите от практикаота включват енергийни компании, или ЕСКО дружества, разработващи и тестващи нови енергийно-ефективни услуги, с подкрепата на проекта ChangeBest.


Aнализ на микса от политики и разработването на енергийно-ефективни услуги

Представя оценка на положителния или отрицателен ефект на мерките за предоставяне на енергийно-ефективни услуги (ЕЕУ). По какъв начин мерките стимулират енергийните икономии? Как могат да повлияят върху търсенето и предлагането на ЕЕУ?


Икономически стимули за и пречки пред ЕЕУ и връзката между енергийните компании и ЕСКО дружествата

Представя анализ на съществуващите икономически стимули и значението на някои икономически пазарни пречки.


Aнализ на потенциалния обем на пазара за енергийно-ефективни услуги

Съдейства на енергийните компании и ЕСКО дружествата при навлизането им на пазарите B2B и B2C за ЕЕУ.


Списък с проекти, свързани с ЕСКО договори

Някои проекти, подкрепящи въвеждането на Директивата относно енергийнити услуги и бъдещото развитие на пазара на енергийно-ефективни услуги.


Ако срещнете термини, които не са ви ясни, можете да използвате нашия речник: ChangeBest glossary.

 

 

Примери на добри практики

Цялостни енергийноефективни услуги и инженеринг за преработващата промишленост

news1

Прочетете още...
 

Договор с гарантиран резултат (ДГР) и интегрирани мерки за енергийна ефективност на сградни конструкции

news2

Прочетете още...
 

Енергийна ефективност за охладителни системи

news3

Прочетете още...
 

Запазете къщата си, пестейки енергия!

news4

Прочетете още...
 

Енергийноефективни услуги за хотели на Канарските острови

news5

Прочетете още...
 

Стратегически диалог за енергийна ефективност

news6

Прочетете още...
 

Програма B2C за замяна на циркулационна помпа

news7

Прочетете още...