EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
VÝSLEDKY PROJEKTU

ChangeBest - Projekt -stručný prehľad- newsletters/spravodaj

projectbrief

Čo je "nová" Služba energetickej účinnosti? A čo je ChangeBest Field test? Aké sú hlavné ponaučenia z ChangeBest príbehov?.

V tomto dokumente sú stručne zhrnuté, ciele a úlohy ChangeBest projektu  na dvoch stránkach.

V šiestich témach ChangeBest spravodajcu sa spomínajú  hlavné projektové míľniky a stručné zhrnutie výsledkov projektu.


ChangeBest katalóg -  ponúka príklad služieb EUS, dobrej praxe a Biz modely pre úspešný trhový vývoj

brochure8

Táto brožúra prináša úplný prehľad o výsledkoch ChangeBest projektu.

V niekoľkých stránkach dáva predstavu o vývoji ziskovéj stratégie , alebo novej stratégie   ChangeBest a ponúka vybrané príklady osvedčených postupov.

Brožúra obsahuje úplný zoznam EUS, ktoré boli podporované ChangeBest a súbor odporúčaní a záverov pre urýchlenie implementácie EUS na trhu.

 


ChangeBest sprievodca - Strategický vývoj produktov je návod pre poskytovateľov služieb energetickej účinnosti na trhu

sg3

Táto príručka prináša základné informácie a podrobné pokyny pre zostavenie EUS.

Kto sú zákazníci a čo potrebujú? Aká veľká je šanca? Je správne načasovanie? Čo to bude stáť? Je tanm návratnosť a primerané riziko? Aká je motivácia, obchodný model, konkurenčná výhoda? Ako to všetko financovať? Aká je správna marketingová stratégia? Kde je najlepšie dostupné know-how?

To sú niektoré z otázok uvedených v tomto 50 stránkovom návode.


ChangeBest Prípadové štúdie - nové služby energetickej účinnosti

cs2

V priebehu projektu bolo v  ChangeBest 48 nových EUS a  boli vyvinuté a vyskúšané v 16 členských štátoch Európskej únie.

Tieto nové európske stratégie EUS sú zahrnuté v rôznych oblastiach použitia pre rôzne zákaznícke segmenty.

V tejto správe je úplný prehľad a analýza všetkých 48 Európskych projektov EUS.

 


ChangeBest správa - Závery a odporúčania

conclusions2

Správa predkladá závery a odporúčania pre politickú stratégiu na podporu rozvoja EUS. Tu sú ukážky  ako na úrovni Európskej únie ale aj členských štátov.

Aká je situácia na trhu v Európe? Ktorý vývoj a nové EUS sú najsľubnejšie? Aké nástroje môžu pomôcť najviac?

V tejto správe sú ChangeBest odporúčania pre zodpovedajúci politický rámec k stimulácii trhu pre európske stratégie implementácie EUS.


Národné správy krajín a Cross-country analýza podniku energetickej účinnosti v 18 krajinách a regiónoch

Cross-country analýza situácie v  energetickej účinnosti v 18 krajinách a regiónoch, ktoré sa zúčastňujú projektu ChangeBest urobená na základe príslušných krajín, 18 správ o energetických trhoch a EUS.


Cross-partner report- mapuje východiskovú situáciu priamo partnermi z praxe na trhu EUS

Správa obsahuje východiskový bod všetkých partnerov z praxe v EUS na trhu. Partner z praxe je energetická spoločnosť ktorá  vyvíja a testuje nové služby EUS  a je  podporovaný ChangeBest projektom.


Analýza politík pre rozvoj služieb energetickej účinnosti

Analýza predstavuje hodnotenie pozitívneho alebo negatívneho vplyvu politických opatrení pre poskytovanie služieb (EUS). Ako politické opatrenia stimulujú úspory energie? Ako môžu ovplyvniť dopyt?


Ekonomické stimuly a prekážky pre európskej stratégie EUS a vzťah medzi energetickými spoločnosťami a poskytovateľmi energetických služieb

Správa predstavuje a analyzuje súčasné hospodárske stimuly a význam niekoľkých ekonomických prekážok na trhu.


Analýza potenciálneho objemu trhu služieb energetickej účinnosti

Poskytuje všeobecnú popis , a pomoc pre energetické spoločnosti a poskytovateľov energetických služieb pri vstupe na trh B2B a B2C.


Zoznam ESCO projektov súvisiacich s projektom

Zoznam projektov podporujúcich implementáciu smernice o energetickej služby a ďalší rozvoj služieb energetickej účinnosti trhu.


 

 

 

Príklady dobrej praxe

Kompletné energeticky úsporné služby a inžiniering pre spracovateľský priemysel

news1

Čítať celý článok...
 

Zmluvná energetická prevádzka s integrovanými energeticky úspornými opatreniami opláštenia budov

news2

Čítať celý článok...
 

Energetické úspory v chladiacich systémoch

news3

Čítať celý článok...
 

Zachráňte váš dom usporením energie!

news4

Čítať celý článok...
 

Zavedenie energeticky úsporných služieb v hoteloch na Kanárskych ostrovoch

news5

Čítať celý článok...
 

Strategický dialóg o energetickej úspornosti

news6

Čítať celý článok...
 

Program výmeny cirkulačných čerpadiel B2C

news7

Čítať celý článok...