EnglishLatvianBulgarianČeštinaDanishDeutschNederlandsGreekEspañolEstonianFrenchItalianPortuguêsSlovenčinaSvenskaSlovenskoPolishAustrian
PovezaveSlovenija
Institut »Jožef Stefan« ­ Center za energetsko učinkovitost (http://www.rcp.ijs.si/ceu/)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Direktorat za energijo (http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/)
Projekt EESI – Vsa potrebne informacije o pripravi in izvajanju projektov pogodbenega zagotavljanja prihranka  (http://www.european-energy-service-initiative.net/si/o-projektu.html)


Evropska komisija
AGORES – Globalni pregled obnovljivih virov energije (http://www.agores.org)
EUROPARL – Evropski parlament (http://www.europarl.eu.int)
EU Energija – Evropska komisija Energija (http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm)
EU Energy – European Commission Energy (http://www.europa.eu.int/comm/energy)
EU Okolje – Evropska komisija Okolje (http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm)
EUROPEAID – Evropska komisija Razvoj in sodelovanje (http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm)
ENP – Evropska sosedska politika (http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm)

Evropski projekti

_MINUS3-RAZREZ_01
MINUS 3% (http://www.minus3.org) Namen projekta je izvesti vzorčne projekte za zmanjšanje rabe energije v skladu z Direktivo 2006 / 32 / EC o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah in na ta način demonstrirati možnosti mestnih oblasti za zmanjšanje emisije CO2 za 3 % na leto.

fresh

FRESH (http://www.fresh-project.eu) Zaradi naraščanja cen energije so še posebej prizadeta gospodinjstva z nizkimi dohodki. Glede na to, da so letno obnovljeni samo 3 % socialnih stanovanj, obstaja velika potreba po novih shemah financiranja. Projekt FRESH se zato ukvarja z razvojem pogodbenega zagotavljanja prihranka energije za to ciljno skupino.
permanent PERMANENT (http://www.permanent-project.eu) Namen projekta je povečati znanje o merjenju in preverjanju rezultatov projektov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, saj gre za pomembna orodja za zmanjšanje nezaupanja finančnih institucij in odločevalcev do pričakovanih prihrankov energije in dob vračanja tovrstnih projektov.
prometheus
PROMETHEUS (http://www.prometheus-iee.eu) Projekt podpira mala in srednje velika podjetja pri ponudbi energetskih storitev in storitev učinkovite rabe energije. Namenjen je povečanju zaupanja strank in izboljšanju komunikacije med ponudniki in potencialnimi strankami.
eesi EESI (http://www.european-energy-service-initiative.net) Evropska pobuda na področju energetskih storitev (The European Energy Service Initiative ­ EESI) promovira izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije na podlagi dokumentov, pripravljenih v predhodnih evropskih projektih. V okviru projekta vsako leto podeljujejo tudi evropsko nagrado za energetske storitve.
esoli ESOLi (http://www.esoli.org) Projekt ESOLi je namenjen dviganju ozaveščenosti o inteligentni javni razsvetljavi in pospeševanju uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij v Evropi z oceno prihranka energije.
biosolesco BioSolESCo (http://www.biosolesco.org) Projekt promovira izrabo biomase in toplote iz energije sonca v javnem in zasebnem sektorju prek ESCO pristopa. V okviru projekta poteka analiza investicijskih modelov, pogodb in drugih  pomembnih dokumentov.

Še več evropskih projektov:


Več informacij za hiter pregled teh projektov najdete tukaj!
Še več evropskih projektov lahko najdete na spletni strani programa Evropske komisije Inteligentna energija Evropa!

Evropska konferenca
Konferenca ESCO Europe 2012  (www.esco-europe.com)

Mednarodne povezave
IEA DSM Task X (http://www.ieadsm.org/)
IEA DSM Task XVI (http://www.ieadsm.org/)

 

Primeri dobre prakse

Celovite storitve učinkovite rabe energije in inženiring za predelovalno industrijo

news1

Read more text
 

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije z vključenimi ukrepi učinkovite rabe energije na ovoju stavbe

news2

Read more text
 

Povečanje energetske učinkovitosti hladilnih sistemov

news3

Read more text
 

Celovita prenova večstanovanjske stavbe s prihranki energije

news4

Read more text
 

Razvoj storitev učinkovite rabe energije za hotele na Kanarskih otokih

news5

Read more text
 

Strateški dialog na področju energetske učinkovitosti

news6

Read more text
 

Program zamenjave obtočnih črpalk v gospodinjstvih

news7

Read more text